Pennun hankinta


Koiranpennun tulo perheeseen on iso ja tärkeä päätös, jonka tulee aina
perustua huolelliseen ja riittävän pitkään harkintaan. Pentua ei koskaan
pidä ostaa hetken mielijohteesta tai pelkästään lasten vaatimuksesta.
Suunniteltu pennun hankinta on onnistunein vaihtoehto kaikille osapuo-
lille - niin pennulle kuin ostajalle ja kasvattajallekin.

Labradorinnoutajan alkuperäinen käyttötarkoitus on pienriistan talteen-
otto. Ominaisuudet, jotka tekevät labradorista hyvän metsästyskoiran,
tekevät siitä oivallisen kumppanin myös moneen muuhun mukavaan
harrastukseen. Rodunomainen toiminta (nou/nome), jäljestys (mejä)
sekä tottelevaisuusharjoitukset (toko) sopivat hyvin labradorinnoutajalle.
Palveluskoirapuolelta (pk) löytyy lisää kivaa tekemistä.

Toiminnanhaluisena ja aktiivisena koirana labradorinnoutaja vaatii pen-
nusta lähtien johdonmukaisen kasvatuksen ja kunnollisen peruskoulu-
tuksen. Puuhailu jonkin mukavan harrastuksen parissa on suositelta-
vaa, jotta vilkas pentu voi purkaa energiaansa luvalliseen ja mielekkää-
seen toimintaan. Noutopuuhat ovat parasta aktivointia, mitä labradorin-
noutajan pennulle voi tarjota.

Tutustu rotumääritelmään, joka kertoo, minkälaista koiraa olet hankki-
massa. Labradorinnoutajakerhon sivuilta löydät tietoa rodusta, harras-
tusmahdollisuuksista, terveystilanteesta sekä perinnöllisistä sairauk-
sista. Tutustu myös Suomen Noutajakoirajärjestön sivuihin. Labrado-
rinnoutajien viralliset terveys-, koe- ja näyttelytulokset löydät Suomen
Kennelliiton KoiraNet-tietokannasta.

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse ja kerro, minkälaista pentua
olet etsimässä ja mihin tarkoitukseen. Toivomme sinun myös kertovan
hieman itsestäsi ja perheestäsi sekä aiemmasta koirakokemuksesta-
si.

Voit myös etukäteen tulla tutustumaan meihin ja koiriimme sopimuksen
mukaan. Huomioi kuitenkin, että sijoituskoirat eivät asu luonamme.


Ennen pentujen syntymää otamme vastaan vain alustavia varauksia ts.
kirjaamme muistiin yhteystietosi sekä pentutoiveesi. Pentujen synnyttyä
ilmoitamme sinulle varaustilanteen.

Ole ystävällinen ja ilmoita, mikäli tilanteesi muuttuu ja perut alustavan
varauksesi.


Ensimmäiset kolme viikkoa rauhoitamme emälle ja pennuille. Sen jäl-
keen olet tervetullut katsomaan pentuja sekä tutustumaan meihin ja ai-
kuisiin koiriimme. Kerromme sinulle pennun tuloon, hoitoon ja kasva-
tukseen liittyvistä seikoista sekä tutustumme pentuoppaaseen. Kes-
kustelemme sinua askarruttavista asioista ja vastaamme kysymyksiisi.

Vierailusi jälkeen päätät, haluatko varata meiltä pennun ja me kerrom-
me, löytyykö meiltä sinun toiveitasi vastaavaa pentua. Varausmaksun
suoritettuasi on varaus kumpaakin osapuolta sitova.

Pennut on yksilöitä niin luonteeltaan kuin ulkomuodoltaan. Pyrimme et-
simään sopivan kodin kullekin yksittäiselle pennulle huomioiden osta-
jan toiveet ja pennun käyttötarkoituksen.


Valtaosa kasvateistamme on käynyt virallisissa lonkka-, kyynär- sekä
silmätutkimuksissa ja haluamme näin olevan vastakin. Järjestämme
pääkaupunkiseudulla edullisen joukkotutkimuksen, johon kasvateillam-
me on mahdollisuus osallistua.

Toivomme kasvattiemme omistajien pitävän meihin yhteyttä pennun
muutettua uuteen kotiinsa. Autamme myös mielellämme koulutukseen
liittyvissä asioissa.Alkuun