Kasvattien nou-tulokset


Buckthorn's Mango - "Mango"
NOU 1 - Nousiainen 16.05.2015, tuomari Ossi Kähärä, ohjaaja Arja Suomi
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Hieman varautunut. Käyttäytyy siististi ihmisiä ja muita koiria kohtaan.
Hyväksytty
Uimahalu
Menee innokkaasti veteen ja ui hyvin.
Hyväksytty
Hakuinto
Työskentelee hyvällä innolla sekä maalla että vedessä.
Hyväksytty
Noutohalu
Ottaa spontaanisti kaikki riistat.
Hyväksytty
Nouto-ote
Hyvät otteet riistoista.
Hyväksytty
Palauttaminen
Varikset suoraan ohjaajalle. Lokit myös hyvin.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
On kiinnostunut.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Hakee kanin vauhdikkaasti. Aloitekykyinen.
Hyväksytty
Yhteistyö
Hyvä.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Tasapainoinen hyvällä innolla töitä tekevä koira. Osoittaa hyviä taipumuksia.
Hyväksytty


Buckthorn's Kiwi - "Sylvi"
NOU 1 - Nousiainen 17.05.2014, tuomari Harri Sivén, ohjaaja Anne Rannikko
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Avoin, ystävällinen.
Hyväksytty
Uimahalu
Menee reippaasti veteen. Ui hyvin.
Hyväksytty
Hakuinto
Rauhallisella tyylillä hakualueella työskentelevä koira, joka kuitenkin löytää riistoja
alueelta mukavasti.
Hyväksytty
Noutohalu
Noutaa molemmat lokit vedestä itsenäisesti. Ottaa myös varikset maalta itsenäisesti
samoin kuin kanin jäljeltä.
Hyväksytty
Nouto-ote
Hyvät otteet lokeista sekä variksista. Kanista myös hyvä pehmeä ote.
Hyväksytty
Palauttaminen
Palauttaa lokit rannalle, varikset ohjaajalle käteen. Kanin palauttaa myös ohjaajalle.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Tarkkaavainen, kiinnostunut.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Hyvä läpi kokeen. Selvittää myös kanijäljen.
Hyväksytty
Yhteistyö
Riittävän hyvä.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Rauhallisella tyylillä työskentelevä koira, joka selviytyy tehtävistä kuitenkin melko
varmalla tavalla.
Hyväksytty


Buckthorn's Pomelo - "Nesta"
NOU 1 - Laihia 21.07.2012, tuomari Ossi Kähärä, ohjaaja Liina Juopperi
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Iloinen ja reipas koira.
Hyväksytty
Uimahalu
Menee empimättä veteen, ui hyvin.
Hyväksytty
Hakuinto
Innokas koko ajan.
Hyväksytty
Noutohalu
Ottaa spontaanisti kaikki riistat.
Hyväksytty
Nouto-ote
Pehmeä suu.
Hyväksytty
Palauttaminen
Pääsääntöisesti ohjaajalle.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Kiinnostunut.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Selvittää jäljen, noutaa kanin.
Hyväksytty
Yhteistyö
Hyvä.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Riistaviettinen, melko vilkas koira. Tekee mielellään töitä. Osoittaa hyviä taipumuksia.
Hyväksytty


Buckthorn's Papaya - "Ruuti"
NOU 1 - Vehmaa 09.06.2012, tuomari Petri Tuominen, ohjaaja Elina Säteri
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Käyttäytyy hyvin ihmisiä ja muita koiria kohtaan.
Hyväksytty
Uimahalu
Menee rauhallisesti mutta päättäväisesti veteen. Ui mielellään.
Hyväksytty
Hakuinto
Noutaa mielellään löytämänsä riistat hyvällä vauhdilla.
Hyväksytty
Noutohalu
Ottaa riistat spontaanisti, sitkeä etsijä.
Hyväksytty
Nouto-ote
Syvät otteet, hieman pallottelee loppua kohti variksia.
Hyväksytty
Palauttaminen
Ohjaajalle.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Rauhallinen, tarkkaavainen.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Suorittaa jäljen.
Hyväksytty
Yhteistyö
Hyvässä yhteistyössä.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Hyvän metsästyksellisen kuvan antava koira, joka on sitkeä etsijä.
Hyväksytty


Buckthorn's Sparrow - "Lempi"
NOU 1 - Kemiö 30.08.2009, tuomari Petri Tuominen, ohjaaja Heidi Langheid
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Käyttäytyy hyvin ihmisiä ja toisia koiria kohtaan.
Hyväksytty
Uimahalu
Menee reippaasti veteen ja ui mielellään.
Hyväksytty
Hakuinto
Liikkuu koko alueella hyvällä vauhdilla.
Hyväksytty
Noutohalu
Noutaa mielellään löytämänsä riistat.
Hyväksytty
Nouto-ote
Erinomaiset otteet riistoista.
Hyväksytty
Palauttaminen
Ohjaajalle syliin.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Tarkkaavainen ja rauhallinen.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Hyvä.
Hyväksytty
Yhteistyö
Koirakko hyvässä yhteistyössä ja ohjataan miellyttävällä tavalla.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Miellyttävällä tavalla ohjattu koira, joka suorittaa tänään helposti sille
annetut tehtävät ja antaa hyvän metsästyksellisen kuvan.
Hyväksytty


Buckthorn's Starling - "Martta"
NOU 1 - Antskog 19.07.2009, tuomari Joni Höijer, ohjaaja Mikko Koski
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Miellyttävän rauhallinen.
Hyväksytty
Uimahalu
Menee veteen, selvittää tehtävän.
Hyväksytty
Hakuinto
Liikkuu alueella verkkaisella vauhdilla ollen kuitenkin tehokas riistan löytäjä.
Hyväksytty
Noutohalu
Hyvä lokeilla ja variksilla sekä kanilla.
Hyväksytty
Nouto-ote
Syvä ja pehmeä.
Hyväksytty
Palauttaminen
Palauttaa kaikki riistat ohjaajalle käteen.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Rauhallinen ja tarkkaavainen.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Selvittää tehtävän itsenäisesti.
Hyväksytty
Yhteistyö
Hyvä yhteistyö.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Rauhallisella vauhdilla töitä tekevä koira, joka suoriutuu vesi- ja hakutyöstä
vaivattomasti. Selvittää itseluottamustehtävän itsenäisesti.
Hyväksytty


Buckthorn's Little Mermaid - "Ruska"
NOU 1 - Kangasala 21.05.2009, tuomari Jouni Vimpeli, ohjaaja Pasi Pursiainen
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Suhtautuu hyvin toisiin koiriin ja vieraisiin ihmisiin.
Hyväksytty
Uimahalu
Omaa hyvän uintihalun ja selvittää tehtävät.
Hyväksytty
Hakuinto
Omaa hyvän hakuinnon, mutta voisi keskittyä paremmin tehtäviin.
Hyväksytty
Noutohalu
Ottaa riistat oma-aloitteisesti, miettii hieman varisten ylösotoissa.
Hyväksytty
Nouto-ote
Hyvät otteet riistoista.
Hyväksytty
Palauttaminen
Palauttaa melko suoraviivaisesti. Luovutuksissa parantamisen varaa.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Tarkkaavainen ja kiinnostunut.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Hyvä koko kokeen ajan, selvittää helposti jäljen.
Hyväksytty
Yhteistyö
Enimmäkseen hyvä, koira voisi totella paremmin.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Vauhdikas koira, joka selvittää melko helposti päivän tehtävät. Pienenä
miinuksena mainittakoon, että koira voisi keskittyä paremmin tehtäviinsä.
Hyväksytty


Buckthorn's Black Pepper - "Kaffe"
NOU 1 - Vehmaa 08.06.2008, tuomari Ari Huttunen, ohjaaja Seppo Koskinen
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Ystävällinen noutaja.
Hyväksytty
Uimahalu
Syöksyy veteen ja ui mielellään.
Hyväksytty
Hakuinto
Tutkii innokkaasti hakualuetta.
Hyväksytty
Noutohalu
Enimmäkseen spontaanit ylösotot.
Hyväksytty
Nouto-ote
Hyvät nouto-otteet.
Hyväksytty
Palauttaminen
Suoraviivaisesti ohjaajalle, enimmäkseen käteen.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Erittäin tarkkaavainen.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Jäljestää itsenäisesti kanille.
Hyväksytty
Yhteistyö
Yhteistyössä ohjaajan kanssa.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Tarmokas uros, joka helpohkosti selviää kokeen tehtävistä
ja osoittaa hyviä taipumuksia.
Hyväksytty


Buckthorn's Coriander - "Sara"
NOU 1 - Kemi 13.07.2007, tuomari Veli-Erkki Haataja, ohjaaja Riitta Heikkinen
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Ok.
Hyväksytty
Uimahalu
Nopeavauhtinen uimari.
Hyväksytty
Hakuinto
Omaa suuren hakuinnon.
Hyväksytty
Noutohalu
Oma-aloitteinen, spontaaninen.
Hyväksytty
Nouto-ote
Syvä ja pehmeä.
Hyväksytty
Palauttaminen
Suoraviivainen ohjaajalle.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Rauhallinen.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Selvittää jäljen.
Hyväksytty
Yhteistyö
Koiran ja ohjaajan välinen yhteistyö hyvä.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Erittäin lupaava koira, jolla tehtävät hyvin hallussa.
Hyväksytty


Buckthorn's Cardamom - "Siiri"
NOU 1 - Perniö 09.06.2007, tuomari Ossi Kähärä, ohjaaja Mikko Koski
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Avoin koira.
Hyväksytty
Uimahalu
Menee empimättä veteen. Ui hyvin.
Hyväksytty
Hakuinto
Innokas koko ajan.
Hyväksytty
Noutohalu
Ottaa spontaanisti riistat.
Hyväksytty
Nouto-ote
Pehmeä suu.
Hyväksytty
Palauttaminen
Kaartelee hieman. Palauttaa melko hyvin.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Kiihtyy hieman.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Jäljestää kaadolle ja tuo kanin. Tuomari avustaa.
Hyväksytty
Yhteistyö
Hyvä.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Riistaintoinen. Voisi olla hieman tottelevaisempi. Osoittaa taipumuksia.
Hyväksytty


Buckthorn's Roquefort - "Raffe"
NOU 1 - Pieksämäki 02.09.2006, tuomari Markku Bräyschy, ohjaaja Arja Tala
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Tasapainoinen.
Hyväksytty
Uimahalu
Hyvä.
Hyväksytty
Hakuinto
Hyväkestoinen suoritus.
Hyväksytty
Noutohalu
Nopeat talteenotot.
Hyväksytty
Nouto-ote
Hyvä.
Hyväksytty
Palauttaminen
Ohjaajalle.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Hieman kiihottunut.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Selvittää tehtävät oma-aloitteisesti ja itsenäisesti.
Hyväksytty
Yhteistyö
Hyvä.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Innokkaasti kokeessa työskennellyt nuori koira.
Hyväksytty


Buckthorn's Gorgonzola - "Uuno"
NOU 1 - Lammi, Evo 19.08.2006, tuomari Risto Heikkonen, ohjaaja Heidi Ahonen
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Ystävällinen suhtautuminen ihmisiin ja muihin koiriin.
Hyväksytty
Uimahalu
Ui mielellään.
Hyväksytty
Hakuinto
Kattaa alueen. Takaosaan lähettämisessä tarvitaan ohjaajan apua, mutta
koira saadaan lähtemään taka-alueelle.
Hyväksytty
Noutohalu
Tuomari joutuu auttamaan ensimmäisellä variksella, jonka jälkeen koira ottaa
varikset oma-aloitteisesti. Kanin ottamisessa empimistä, mutta ottaa sen
oma-aloitteisesti.
Hyväksytty
Nouto-ote
Ensimmäisellä variksella hieman tiukka, muilla linnuilla hyvä. Kanilla hyvä.
Hyväksytty
Palauttaminen
Ensimmäisillä variksilla empimistä, mutta palauttamiset paranevat loppua kohti.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Innokas, tarkkaavainen.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Hyvä.
Hyväksytty
Yhteistyö
Riittävä.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Nuori koira, joka selvittää vesi- ja hakutyön hyväksyttävästi ja myös jäljen.
Hyväksytty


Buckthorn's Mozzarella - "Pinni"
NOU 1 - Padasjoki 08.06.2006, tuomari Risto Heikkonen, ohjaaja Leena Ahola
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Suhtautuu hyvin toisiin koiriin ja ihmisiin.
Hyväksytty
Uimahalu
Syöksyy veteen ja ui mielellään.
Hyväksytty
Hakuinto
Kattaa koko alueen.
Hyväksytty
Noutohalu
Ottaa riistat oma-aloitteisesti.
Hyväksytty
Nouto-ote
Hieman pinnalliset otteet variksista. Kanista hyvä.
Hyväksytty
Palauttaminen
Palauttaa linnut ohjaajan läheisyyteen ja kanin ohjaajalle käteen.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Rauhallinen, tarkkaavainen.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Hyvä.
Hyväksytty
Yhteistyö
Hyvässä yhteistyössä.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Hyvällä vauhdilla työskentelevä koira, joka selvittää vesi- ja hakutehtävän
helposti ja myös jäljen.
Hyväksytty


Buckthorn's Flamenco - "Emma"
NOU 1 - Kirkkonummi, Väransby 10.10.2004, tuomari Risto Aaltonen, ohjaaja Kim Lindén
Osio
Tuomarin kommentit
Tulos
Sosiaalinen käyttäytyminen
Rauhallinen koira.
Hyväksytty
Uimahalu
Itsenäinen, hyvä vesityö.
Hyväksytty
Hakuinto
Työskentelee hyvällä vauhdilla koko tehtävän ajan.
Hyväksytty
Noutohalu
Itsenäiset, hyvät riistojen talteenotot.
Hyväksytty
Nouto-ote
Syvä, pehmeä.
Hyväksytty
Palauttaminen
Palauttaa hyvällä vauhdilla.
Hyväksytty
Reagointi laukaukseen
Kiinnostunut ja rauhallinen.
Hyväksytty
Itseluottamus ja aloitekyky
Koira omaa hyvän itseluottamuksen ja aloitekyvyn.
Hyväksytty
Yhteistyö
Koiraa ohjataan rauhallisella tyylillä.
Hyväksytty
Yleisvaikutelma
Nuori miellyttävä koira, joka selvittää kaikki tehtävät itsenäisesti jättäen
itsestään miellyttävän kuvan.
Hyväksytty


Alkuun